תוצאות של רופאים

Dr. Galit Talmor (Bichacho Clinic)

Shade A3.5

Office Whitening

RESULT: A1/B1

Prof. Amer Abu-Hanna

20 Years old F, Shade A3-A4 - 14 days home whitening along #11&21 internal bleaching.

RESULT: B1

Dr. Valeria De Rossi

Shade A3.5

Office Whitening

RESULT: A1

Prof. Jesus Ochoa

30years old F

Shade A3.5

Office Whitening

RESULT: B1

Dr. Nadine Skipp

40years old H

Shade D3

Office Whitening

RESULT: B1

Dr. Nadine Skipp

40years old H

Shade D3

Office Whitening

RESULT: B1

Extrinsic dyschromies

Shade A3.A4

Office Whitening

RESULT: B1/B0