ProMOITALIA-HEADER.jpg
Promo_MEDICAL-AESTHETICS_white-2048x216.png
Nucleofill_strong.jpg

NUCLEOFILL

Nucleofill הוא הקו הנמכר ביותר של Promoitalia של ג'לים ביו-סטימולציים המבוססים על פולידאוקסיריבונוקלאוטידים טבעיים מטוהרים מאוד ובצמיגות גבוהה שמטרתם חידוש והתחדשות כללית של העור.

  הטווח מורכב מריכוזים שונים של פולינוקלאוטידים המתאימים לטיפול בסוגים שונים של פגמים.

NUCLEOFILL

Nucleofill הוא הקו הנמכר ביותר של Promoitalia של ג'לים ביו-סטימולציים המבוססים על פולידאוקסיריבונוקלאוטידים טבעיים מטוהרים מאוד ובצמיגות גבוהה שמטרתם חידוש והתחדשות כללית של העור.

  הטווח מורכב מריכוזים שונים של פולינוקלאוטידים המתאימים לטיפול בסוגים שונים של פגמים.

nucleofill_medium-1-1024x1024.jpg
skinfill_diamond_plus-1024x1024.jpg

NUCLEOFILL

Nucleofill הוא הקו הנמכר ביותר של Promoitalia של ג'לים ביו-סטימולציים המבוססים על פולידאוקסיריבונוקלאוטידים טבעיים מטוהרים מאוד ובצמיגות גבוהה שמטרתם חידוש והתחדשות כללית של העור.

  הטווח מורכב מריכוזים שונים של פולינוקלאוטידים המתאימים לטיפול בסוגים שונים של פגמים.

NUCLEOFILL

Nucleofill הוא הקו הנמכר ביותר של Promoitalia של ג'לים ביו-סטימולציים המבוססים על פולידאוקסיריבונוקלאוטידים טבעיים מטוהרים מאוד ובצמיגות גבוהה שמטרתם חידוש והתחדשות כללית של העור.

  הטווח מורכב מריכוזים שונים של פולינוקלאוטידים המתאימים לטיפול בסוגים שונים של פגמים.

skinfill_gold_plus-1024x1024.jpg
nucleofill_touch-1-1024x1024.jpg

NUCLEOFILL

Nucleofill הוא הקו הנמכר ביותר של Promoitalia של ג'לים ביו-סטימולציים המבוססים על פולידאוקסיריבונוקלאוטידים טבעיים מטוהרים מאוד ובצמיגות גבוהה שמטרתם חידוש והתחדשות כללית של העור.

  הטווח מורכב מריכוזים שונים של פולינוקלאוטידים המתאימים לטיפול בסוגים שונים של פגמים.